Gecertificeerde verwerkers

Het Bestuur van de Vereniging Oud Leden van het Delftsch Studenten Corps heeft met onderstaande verwerkers overeenkomsten af gesloten, opdat de  waarborgen die het Bestuur hanteert op gelijke wijze gevolgd worden door de verwerkers:

  1. Delftsch Studenten Corps
  2. Delftsche Studenten Sociëteit Phoenix
  3. Administratie kantoor de Poolleeuw
  4. Congressus
  5. Foleon
  6. NIVO Drukkerij
  7. Laposta