Vereniging

De Vereniging Oud Leden is opgericht in 1948 en stelt zich ten doel om fondsen te werven voor het verlenen van financiële steun aan het Delftsch Studenten Corps en aan haar verbonden entiteiten wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven en/of wanneer een bijzonder initiatief tot ontwikkeling kan worden gebracht en/of wanneer de continuïteit in het geding zou kunnen zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken door de saamhorigheid onder haar leden te bevorderen en de betrokkenheid van de leden zowel onderling als met het Delftsch Studenten Corps en/of de Vereniging Oud Leden te vergroten.