Lidmaatschappen

De VOL is een vereniging, die zich enerzijds ten doel stelt om financieel bij te springen als het DSC of aan haar verbonden entiteiten daar om vragen, anderzijds worden onder auspiciën van de VOL tal van activiteiten georganiseerd door en voor reünisten. Om dat te financieren heft de VOL contributie en/of vraagt om donaties. Omdat de VOL er is voor alle reünisten en het mogelijk maakt dat de reünisten gebruik kunnen maken van de geboden faciliteiten (digitale VOL Spiegel, website, bijwerken eigen gegevens, activiteiten onder auspiciën van de VOL, de VOL organisatie), moedigt het VOL bestuur iedereen die op één of andere manier gebruik maakt van die faciliteiten aan om een financiële bijdrage te leveren.

De VOL kent 3 lidmaatschappen:

  • VOL Entreelid (in de eerste 2 jaar na uitschrijving bij het DSC - vrij van betaling)
  • VOL Jaarlid (jaarlijks minstens € 30)
  • VOL Lid voor het leven (eenmalig €500, daarnaast de mogelijkheid om jaarlijks te doneren)

En 2 registraties:

  • Reünist (geen betaling, beperkte toegang tot faciliteiten, incidenteel informatie)
  • Oud DSC of DVSV Lid (geen betaling, beperkte toegang tot faciliteiten, geen belangstelling voor de VOL)

Klik hier om de keuze van uw lidmaatschap te wijzigen of om de hoogte van uw bijdrage aan te passen

Voor vragen: secretaris@vol-dsc.nl