Nieuws

Nieuw Community Management Systeem

In het afgelopen jaar werd eens te meer duidelijk dat de mens in beginsel een sociaal dier is. Elkaar zien, ontmoeten, spreken, uitdagen. Juist voordat de 1e lockdown inging heeft het VOL bestuur besloten om nog meer vorm en inhoud te geven aan de doelstelling van de VOL door in te gaan zetten op het vergroten van de onderlinge betrokkenheid van reünisten. Daarbij zijn zichtbaarheid en vindbaarheid 2 cruciale grootheden. Met die grootheden in gedachte is het VOL bestuur aan het werk gegaan. Één van de bouwstenen is de gemeenschappelijke database. Die database moet makkelijk te benaderen zijn - voor zowel bijwerken als raadplegen; het moet de draaischijf zijn in de communicatie tussen reünisten en bij voorkeur de enige, want kennen we niet allemaal de lijstjes met gedateerde adresgegevens. Daarom zijn we overgestapt op Congressus - we praten niet meer over een ledenadministratie-systeem maar over een Community Management Systeem. Het systeem is in ontwikkeling en krijgt in de loop van de tijd meer functionaliteit.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen