Activeer je account

  • 1 Vul je persoonlijke code in
  • 2 Accepteer de voorwaarden
  • 3 Controleer je profiel
  • 4 Stel een wachtwoord in

Vul je persoonlijke code in

Via dit stappenplan kun je je account activeren voor de Vereniging Oud Leden DSC website. Heb je een persoonlijke code ontvangen? Het activeren van je account gaat snel en eenvoudig, wanneer je het stappenplan doorloopt.